Program

6. Psikoloji Günleri

Üsküdar Üniversitesi Çarşı Yerleşke Emirnebi 1 Konferans Salonu

24 Mayıs 2023, Çarşamba (Fi-Jital) 

 

09.00-10.00       Kayıt

10.00-10.05      Saygı Duruşu, İstiklal Marşı, Kurumsal Film Gösterimi

10.05-10.30      Selamlama Konuşmaları

                               Ali Gökhan İŞİDİR                      Üsküdar Üniversitesi Psikoloji Kulübü Başkanı

                               Dr. Öğr. Üyesi Fatma TURAN    Üsküdar Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi, Pozitif Psikoloji Koordinatörü

                               Doç. Dr. Asil ÖZDOĞRU            Üsküdar Üniversitesi İTBF Dekan Yardımcısı

10.30-11.15       Açılış Konferansı

             Prof. Dr. Nevzat TARHAN                Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü, Yönetim Üst Kurulu Başkanı

                     Dijital Narsisizm

11.15-11.55       Prof. Dr. Hıdır İlyas GÖZ                 Üsküdar Üniversitesi 

                                                                                  Dijital Teknolojinin Bilimsel Araştırmadaki İşlevi Nedir?

11.55-12.15       Ara

12.15-13.00       Prof. Dr. İbrahim BİLGEN               Çağımızın Hastalığı “İyi Hissedizm” - Çevrimiçi

13.00-14.00       Öğle Arası

14.00-14.45       Penbesel ÖZDEMİR                       Vaka Analizi

14.45-15.30       Dr. Sinem DURUSAL                      Sosyal Medya ve İnsan

15.30-16.30       Mezunlar Paneli

              Psikolog Alim CANSIZ - Klinik Psk. Büşra ÖZDOĞAN - Klinik Psk. Elif BAKIR

16.30-16.45       Çekiliş

16.45-18.15       Atölyeler

                          1. Atölye; Uzm. Dr. Firdevs Seyfe ŞEN - Öz Şefkat Psikodrama

                          2. Atölye; Uzm. Klinik Psk. Aybeniz URHAN - Otizmli Çocuklar ve Oyun

3. Atölye; Arş. Gör. Yelda İBADİ / Arş. Gör Begüm Merve ÇABUK

Deneysel Psikoloji Uygulamaları: Görev Tabanlı EEG çalışması örneği

4. Atölye; Uzm. Klinik Psk. Cemre Ece GÖKPINAR ve Uzm. Klinik Psk. Özgenur TAŞKIN

Sosyal Fobi ve Sanal Gerçeklik Tedavisi

 

25 Mayıs 2023, Perşembe (Çevrimiçi)

 

10.00-10.45      Prof. Dr. Sırrı AKBABA                    Siber Zorbalık

10.45-11.30       Prof. Dr. Gül ERYILMAZ                 Beyin ve Duygular

11.30-11.45       Ara

11.45-12. 30      Dr. Öğr. Üyesi Meltem NARTER     Dijital Dönüşümde Ataerkillik

12.30-13.30       Öğle Arası

13.30-14.00       Dr. Öğr. Üyesi Elif KURTULUŞ       Sosyal Medyanın Yeme Davranışları ve Beden Algısı Üzerindeki Etkileri

14.00-14.30       Dr. Meral AYDIN                              Duygudan Kurguya İnsan

14.30-14.45       Ara

14.45-15.30       Öğr. Gör. Güliz Zeynep TARMAN   Klinik Açıdan Biriktirme Davranışı ve Nesnelerle Olan İlişkimiz

15.30-16.15       Dr. Öğr. Üyesi Cumhur AVCİL         Klinik Psikolojide Teknoloji Kullanımı

16.15-16.30       Ara

16.30-17.15       Dr. Ayşe Berna SARI ARASIL         Kaygı ve Depresyonda Bilişsel Yanlılıklara Yönelik Bilgisayarlaştırılmış Eğitimler

17.15-18.00       Dr. Öğr. Üyesi Fatma TURAN         Dijital Dünyada Duygularımız