Konuşmacılar

Prof. Dr. Nevzat TARHAN

1952 yılında Merzifon’da doğan Prof. Dr. K. Nevzat Tarhan, 1969 yılında Kuleli Askeri Lisesini, 1975 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesini bitirdi. GATA stajı, Kıbrıs ve Bursa kıta hizmetinden sonra 1982 yılında GATA’da Psikiyatri uzmanı oldu. Erzincan ve Çorlu’da hastane hekimliği sonunda GATA Haydarpaşa’da yardımcı Doçent (1988) ve Doçent (1990) oldu. Klinik direktörlüğü yaptı. Albaylığa (1993) ve Profesörlüğe (1996) yükseldi. 1996-1999 yılları arasında Yüzüncü Yıl Üniversitesinde öğretim üyeliği ve Adli Tıp Kurumunda bilirkişilik yaptı. Kendi isteğiyle emekli oldu. 1998 yılında Memory Center of America’nın Türkiye temsilciliğini aldı. Halen; Üsküdar Üniversitesi Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Türkiye’nin ilk nöropsikiyatri hastanesi olan NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini yürütmektedir.

Al-Mizan: Dünya İçin Bir Sözleşme” Tüm Dünya ile Paylaşıldı - Üsküdar Üni

Prof. Dr. Hıdır İlyas GÖZ

Prof. Dr. Hıdır İlyas GÖZ, 1975 yılında İstanbul Üniversitesi Psikoloji Bölümünden mezun olmuştur. 1986 yılında Selçuk Üniversitesi Sosyoloji Anabilim Dalı’nda Yüksek Lisans eğitimini tamamlayan GÖZ, 1992 yılında Eğitim Bilimleri anabilim dalında doktora eğitimin tamamlamıştır. 2006 yılında Bilişsel-Deneysel Psikoloji alanında Doçentliğini alan GÖZ, 2017 yılında Profesör unvanını almıştır.

Psikiyatrist Dr. İbrahim BİLGEN

1968 yılında Adana’da doğan yazar, ilk, orta ve lise öğrenimini Adana’da tamamladı. 1994 yılında Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitirdi ve 2001’de Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı’ndan psikiyatri uzmanlığını aldı.
Asistanlık eğitimi sırasında, 5 yıl süreyle ‘Psikodrama ve Grup Terapisi’ eğitimi ve altı yıl süreyle özellikle ‘Çocuk ve Ergen Odaklı Aile Terapisi’ üzerinde etkin olan Gesthalt Terapi eğitimi aldı. Yazar ayrıca yedi yıl süreyle ‘Anksiyete Bozuklukları ( Panik Bozukluk; Obsesif Kompulsif Bozukluk; Yaygın Anksiyete Bozukluğu; Sosyal Fobi, Sınav Kaygısı) ve Depresyon’ üzerinde daha etkin olan ‘Bilişsel ve Davranışçı Terapi Eğitimi’ ni EABCT ( European Association Behavioural and Cognitive Therapies) ‘den akreditasyon sertifikası alarak tamamlamıştır.
İbrahim Bilgen , Çocuk ve Ergen Psikoterapisti olmak üzere, çocuklarda sınav kaygısı, dikkat eksikliği, ayrılma korkusu, okul korkusu, kaygı bozuklukları, davranış sorunları gibi pek çok çocukluk ve ergenlik çağı sorunlarında etkin olan ‘Çocuklarda ve Ergenlerde Bilişsel Davranışçı Terapi’ eğitimini yine EABCT’den akreditasyon sertifikası alarak “Çocuk ve Ergen Psikoterapisti “olarak tamamlamıştır.
2012 yılında bütünleştirici terapide ilk adım olarak ‘Bilişsel Davranışçı Terapi’ eğitim sürecindeki arkadaşları ile ‘Bilgen Terapi Enstitüsünü’ kurmuşlardır.

Uzm. Klinik Psikolog Penbesel ÖZDEMİR

Klinik Psikolog Penbesel Özdemir, “Çocukluk Çağı Travmaları ile Kendilik Psikolojisi Arasındaki İlişki” başlıklı yüksek lisans tezi ile Üsküdar Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans programından yüksek onur derecesi ile mezun olmuştur. NP İstanbul Beyin Hastanesinde ve Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde klinik stajını yapmıştır. Akademik eğitimlerine ilaveten,
İleri Düzey Dinamik Psikoterapi Eğitimi, Aktarım Odaklı Dinamik Psikoterapi Eğitimi, Dinamik Psikoterapi Temel Eğitimi, Aile ve Çift Terapisi Eğitimi, Rorschach ve TAT Projektif Testler Eğitimi, Psikanalize Giriş Seminerleri Eğitimi, Psikanalizle Tanışma Seminerleri Eğitimi, Kayıp ve Yas Danışmanlığı Eğitimi, MMPI Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri Eğitimi, Kişiler Arası İlişkiler Danışmanlığı Eğitimi gibi birçok psikoterapi eğitimi almıştır.
2022 Mayıs itibariyle NP İstanbul Beyin Hastanesinde Klinik Psikolog olarak çalışmaya başlamıştır.

Psikolog, Psikoterapist Dr. Sinem DURUSAL

1984 yılında İstanbul’da doğdu.Lise öğrenimini Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesinde tamamladıktan sonra 2006 yılında Haliç Üniversitesi Psikoloji Bölümünden(%100 burslu) derece ile mezun oldu. 2008 yılında İstanbul Ticaret üniversitesi Uygulamalı Psikoloji yüksek lisansını, 2017 yılında ise Collage of London Birkbeck de doktora derecesini aldı. 2007-2011 yılları arasında Nene Hatun hastanesinde görev yaptı. 12 yıl boyunca Prof Dr Mehmet Sungur’dan BDT eğitimini tamamladı ve dünya akreditasyonunu aldı. Yanı sıra çocuklar üzerinde zeka testleri başta olmak üzere bir çok alanda akademik çalışmalar yaptı. 2008 Ocak ayından itibaren İstanbul’da kendi ofisinde çalışmakta.Aile terapisi, çocuk yetişkin ergen psikoterapisi, hipnoterapi, BDT terapisi alanlarında çalışmalarına devam etmektedir.

Klinik Psikolog Elif BAKIR

Üsküdar Üniversitesi Psikoloji lisans bölümünden yüksek onur öğrencisi olarak mezun olmuştur. Marmara Üniversitesi Pedagojik Formasyon / Rehberlik bölümünden başarı ile mezun olmuş ve Üsküdar Üniversitesi Klinik Psikoloji yüksek lisans bölümünü tamamlamıştır. Lisans ve yüksek lisans dönemlerinde çeşitli kurum ve organizasyonlarda gönüllü faaliyetlerde bulunmuştur. 2018-2019 yılları arasında Üsküdar Üniversitesi psikoloji kulübü yönetim kurulunda yer almış; 2019-2020 yılları arasında psikoloji bölümü kulüp başkanı olarak görev yapmıştır. 2018-2020 yılları arasında çeşitli organizasyonları düzenleme ve yönetmede görev almıştır. Ekim 2020 itibari ile NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Feneryolu Şubesi’nde stajyer psikolog olarak başlamış ve Şubat ayında stajyerliğini sonlandırıp Ocak 2021 – Temmuz 2022 tarihleri arasında Özeliz Eğitim Kurumları’nda psikolojik danışman olarak çalışmıştır. 2018 yılı itibari ile Yakaza Psikoloji’de lisans döneminde stayjer olarak çalışıp mezuniyeti ile birlikte danışan görmüştür. Eylül 2022 tarihinde Neşe Erberk anaokulunda uzman klinik olarak çalışmaya başlamıştır. Kasım 2022 tarihinde kendi kliniği açmış ve hem yüz yüze hem de online olarak danışan görmektedir. Seanslarında Bilişsel Davranışçı Terapi ve Kişilerarası İlişkiler Psikoterapisi ekollerini benimsemektedir.

Psikolog Alim CANSIZ

Üsküdar Üniversitesi psikoloji bölümünden 2021 yılında mezun olmuştur. Lisans hayatı boyunca 1 yıl Politik Psikoloji kulübünde, 2 yıl Psikoloji kulübünde Yönetim Kurulu üyeliği yapmıştır. Acıbadem Üniversitesi’ni tam burslu kazanmıştır ve Adli Bilimler alanında yüksek lisans eğitimine devam etmektedir. Spesifik olarak intiharlar ve kumar bağımlılığı üzerine çalışmalarını yürütmektedir ve yurtiçi ve yurtdışında yayımlanmış makaleleri bulunmaktadır. Şu anda Prof. Dr. Oğuz Polat önderliğinde İmdat-Şiddeti Önleme ve Rehabilitasyon Derneği’nde gönüllü olarak şiddeti önleme ve farkındalığı arttırma çalışmalarına destek vermektedir.

Klinik Psikolog Büşra ÖZDOĞAN

Üsküdar Üniversitesi İletişim Bilimleri ve Psikoloji bölümlerinden derece ile mezun oldu. Lisans dönemi boyunca sosyal sorumluluk projelerinde ve akademik çalışmalarda aktif rol aldı. Üsküdar Üniversitesi Klinik Psikoloji yüksek lisansını 3.98 ortalama ile bitirdi. Halen Üsküdar Üniversitesi’nde Doktorasına devam etmektedir.

EĞİTİM 

EĞİTİM Üsküdar Üniversitesi, Psikoloji Doktora (%100 burslu) 
Üsküdar Üniversitesi, Klinik Psikoloji Yüksek Lisans (%100 burslu), AGNO 3.98 
Üsküdar Üniversitesi, Psikoloji, 2016-2020 (%100 burslu- Çift Anadal), AGNO 4.00 
Üsküdar Üniversitesi, İletişim Bilimleri, 2014-2019 (%100 burslu), AGNO 3.98 
Üsküdar Üniversitesi School of Foreign Language, 2014-2015, C1

Prof. Dr. Sırrı AKBABA

1963 yılında Kars’ta doğdu. İlk ve ortaöğretimini aynı ilde tamamladı. Lisans öğrenimini Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü Psikolojik Danışma ve Rehberlik Anabilim Dalında 1985 yılında bitirdi. Yüksek lisansını Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitimde Psikolojik Hizmetler Anabilim Dalında, Ana-baba Tutumlarının Bazı Kişilik Özellikleri Üzerindeki Etkisi konulu tez çalışması ile 1988 yılında, Doktorasını da Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitimde Psikolojik Hizmetler Anabilim Dalında Grupla Psikolojik Danışmanın Sosyal Psikolojik Bir Kavram Olan Özgecilik Üzerindeki Etkisi konulu tez çalışmasıyla 1994 yılında tamamladı. Lisans mezuniyetinden sonra 1986 yılında ilk görev yeri Tokat Milli Eğitim Müdürlüğü Rehberlik ve Araştırma Merkezi oldu, aynı yıl Atatürk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Psikolojik Danışma ve Rehberlik Anabilim Dalındaki araştırma görevliliğine geçiş yaptı. Atatürk üniversitede 1994 yılında yardımcı doçent, 1999 yılında doçent, 2005 yılında profesör oldu. 2009 yılında Uludağ Üniversitesinde Profesör olarak çalışmasını sürdürdü. 2014 yılı Kasım Ayında Uludağ Üniversitesinden emekli oldu ve Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Psikoloji Bölümünde çalışmaya başladı.

Prof. Dr. Gül ERYILMAZ

Ankara'da 1975 yılında doğdu. 1992 yılında Ankara Başkent Lisesi'ni, 1999 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni bitirdi. Uzmanlık eğitimini Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı'nda yaparak 2005 yılında psikiyatri uzmanı olmuştur. Psikoanalitik Psikoterapi Grup Süpervizyon eğitimi; I ve II. Düzey Aile Terapileri Eğitimi; Bilişsel Psikoterapi Eğitimi; Aile ve İlişki Terapileri Eğitimi almış olup yerli ve yabancı dergilerde yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır. İlgi alanı aile ve ilişki terapileridir.

Dr. Öğr. Üyesi Meltem NARTER

1974 yılında doğdu. 1996’da İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümünde lisansını, 1998’de İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Anabilim Dalında yüksek lisansını tamamladı.
2002de İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Anabilim Dalında Üniversite Gençlerinin Cumhuriyetçi Kimlik Tanımları konulu doktora tezi ile doktor unvanını aldı. 1998-2004 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Psikoloji Bölümü Sosyal Psikoloji Anabilim Dalında araştırma görevliliği, 2004-2008 yılları arasında aynı bölümde Yardımcı Doçent olarak görev yaptı. 2008-2014 yılları arasında İstanbul Aydın Üniversitesi Psikoloji Bölümü Sosyal Psikoloji Anabilim Dalında Yardımcı Doçent olarak görev yaptı. 2002 yılında Kültür Bakanlığı Yayınlar Dairesi Başkanlığının düzenlemiş olduğu Gençliğin Gözüyle Cumhuriyet konulu araştırma yazı yarışmasında, Üniversite Gençlerinin Cumhuriyetçi Kimlik Tanımları isimli araştırma ile ikincilik ödülü almıştır. İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenen Türkiye’de Psikanalizin Sosyal Temsilleri adlı çalışmasını 2008'de tamamlanmış ve bu çalışma üzerine kaleme aldığı, 2012 yılında yayınlanan aynı adlı kitabı İstanbul Psikanaliz Derneği tarafından 2012 Psikanaliz Yazıları başarı ödülüne layık görülmüştür. İngilizce bilen Narter, halen Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Psikoloji Bölümü Öğretim üyesidir. Ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlanmış makaleleri ve kongre sunumları bulunmaktadır. Akademik ilgi alanları arasında; Sosyal temsiller, kimlik, niteliksel yöntemler ve sinema bulunmaktadır.

Dr. Öğr. Üyesi Elif KURTULUŞ

Psikoloji (İngilizce) Bölümü’nde doktor öğretim üyesi olarak görev yapan Elif Kurtuluş, 2011 yılında Boğaziçi Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü’nden mezun olmuştur. 2012 yılında Psk. Dr. Feyza Bayraktar ve Prof. Dr. Fatoş Erkman ile Yale Yeme Bağımlılılığı Ölçeği’ nin Türkçe adaptasyonu çalışmasında yer almıştır. 2019 yılında Üsküdar Üniversitesi Klinik Psikoloji Bölümü’nde yüksek lisansını “Yeme tutumlarının yalnızlık ve aidiyet ile ilişkisinde algılanan baba kabul ve reddinin aracı rolünün incelenmesi” başlıklı bitirme tezi ile tamamlamıştır. Doğuş Üniversitesi Klinik Psikoloji Doktora Programı’na “Üniversite Öğrencilerinde Yeme Davranışının Kişilik Özellikleriyle İlişkisinde Belirsizliğe Tahammülsüzlük ve Dürtüsellik Düzeylerinin Aracı Rolünün İncelenmesi” başlıklı bitirme tezi ile Temmuz 2022’de tamamlamıştır.

Dr. Meral AYDIN

Dr. Meral Aydın Masterson Enstitüsü Türkiye Başkanıdır.Uluslararası Masterson Enstitüsü New York fakülte üyesi olarak Türkiye’de Ruh Sağlığı Uzmanlarına Psikanalitik Psikoterapi Masterson Yaklaşımı eğitimi ve süpervizyon vermektedir. Üsküdar Üniversitesi’nde Klinik Psikoloji dalında doktorasını ‘Borderline Kişilik Bozukluğunda Masterson Yaklaşımı Psikoterapisinin Nörobiyolojik Etkisi’ konulu çalışmasıyla tamamlayıp Masterson Yaklaşımı Psikoterapisinin etkililiğini kanıta dayalı nörobiyolojik bulgular üzerinden açıklamıştır. İkinci Yüksek Lisansını New York Masterson Enstitüsünün 3 yıllık teorik ve uygulama içerikli Yüksek Lisans Programında tamamlamıştır. Yüksek lisans bitirme projesini “Şizoid Kişilik Bozukluğunun Masterson Yaklaşımında Tanı ve Tedavi Süreçleri Üzerine Bir Vaka” konu başlığı altında Şizoid Kişilik Bozukluğunun gelişimsel öncüllerini ve bu bağlamda klinik görüngüleri ve tedavi teknikleri üzerinde tamamlamıştır. Yüksek Lisansını İstanbul Ticaret Üniversitesinde “Uygulamalı Psikoloji” alanında tamamlamıştır. Yüksek lisans bitirme projesini “Masterson Yaklaşımında Borderline Kişilik Bozukluğuna Gelişimsel Yaklaşım” konu başlığı altında borderline kişilik bozukluğunun gelişimsel öncüllerini ve bu bağlamda klinik görüngüleri ve tedavi teknikleri üzerinde tamamlamıştır. Lisans eğitimini Maltepe üniversitesi Psikoloji bölümünde tamamladı. Dr. Otto F. Kernberg’in başkanlığındaki Kişilik Bozuklukları Enstitüsünden Dr. Frank Yeomans’dan 1 yıl boyunca Aktarım Odaklı Psikoterapi eğitimi ve grup süpervizyonu almıştır. Aktarım Odaklı Psikoterapi uygulamak üzere yeterli görülmüştür. Etik Psikoloji Koalisyonu (Coalition for an Ethical Psychology) üyesidir. Öğrencilik döneminden bu yana çeşitli konferans, eğitim ve süpervizyonlarda simultane tercüman olarak görev almıştır ve çeşitli kitap ve makale çevirilerine katkıda bulunmuştur. İngilizce psikoterapi hizmeti de vermektedir.

Öğr. Gör. Güliz Zeynep TARMAN

1988 yılında İstanbulda doğdu. İtalyan Lisesi’nde tamamladıktan sonra 2013 yılında Koç Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden mezun olmuştur. 2011 senesinde değişim öğrencisi olarak Amerika’da Drexel University’de psikoloji eğitimine devam etmiştir. Lisans eğitimi sırasında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde stajını yapmıştır. Klinik Psikoloji yüksek lisansını 2014 yılında İngiltere’de University of Reading’de tamamlamıştır. Bu dönemde Hayvan ve Mikrobial Bilimler Laboratuarı’nda psikofarmakolojik tedavilerin ödül ve kaçınma mekanizmalarında yarattığı etkiyi inceleyen klinik çalışması İngiliz Psikofarmakoloji Kurumu (BAP) tarafından Uygulamalı Eğitim İnsiyatif Ödülü’ne layık görülmüştür.  Mezuniyetinin ardından özel bir hastanede klinik psikolog olarak görev almış, yetişkinlere yönelik test ve terapi hizmetinde bulunmuştur.

Dr. Öğr. Üyesi Cumhur AVCİL

1981 yılında Bursa'da doğdu. 1999 yılında Bursa Erkek Lisesi'nden, 2004 yılında ise Ankara Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nden mezun oldu. Lisans bitirme projesini “Ortaokul Son Sınıf Öğrencilerinin Sınav Kaygısı Düzeylerine Duygusal Özgürlük Tekniğinin (EFT) Etkileri” konulu teziyle başarıyla tamamladı. Lisans öğrenimi sırasında Ankara Hastanesi Ruh Sağlığı Dispanseri'nde staj yaptı. Ankara Üniversitesi Psikoloji Topluluğu Başkanlığı'nın yanı sıra, 8. Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi'nin Düzenleme Kurulu Başkanlığı ve Kongre Başkanlığı görevlerini yürüttü. Lisans öğrenimi sonrasında Uğur Böceği Özel Eğitim Merkezi, Evlilik Terapileri Enstitüsü ve Sağduyu Danışmanlık bünyesinde psikolog olarak çalıştı. Üsküdar Üniversitesi Klinik Psikoloji bölümünde yüksek lisans eğitimini “Psikiyatrik Hasta Yakınlarında Stigmatizasyon Düzeyleri ve Etkili Faktörler” konulu teziyle tamamladıktan sonra NP İstanbul Nöropsikiyatri Hastanesi'nde yatan hasta servislerinde ve polikliniklerinde psikoterapi hizmetlerine devam etti. Aynı zamanda Üsküdar Üniversitesi bünyesinde “Pozitif  Psikoloji” derslerini vermiştir. 2016 Ocak ayından itibaren Antalya Özel Terapi Tıp Merkezi'nde klinik psikolog olarak çalışmaya başladı ve halen bu merkezde psikoterapi hizmeti vermektedir. 2017 yılında Üsküdar Üniversitesi’nde Psikoloji Doktora eğitimine başlayarak, 2019 yılında doktora yeterliliğini vermiştir. 2021 yılında “Sınav Kaygısı İçin Bilgisayarlı Bilişsel-Davranışçı Terapi” konulu teziyle psikoloji doktorasını tamamlamıştır.

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Berna Sarı ARASIL

Berna Sarı ODTÜ Psikoloji bölümü mezunudur. Sonrasında klinik psikoloji alanında Leiden Üniversitesi'nde yüksek lisans, Ghent Üniversitesinde doktora eğitimlerini tamamlamıştır. Şu an Antalya Bilim Üniversitesi'nde Dr. Öğretim Üyesi olarak çalışmaktadır. Araştırmalarında kaygı, duygu düzenleme, afektif bozukluklarda bilişsel risk faktörleri konularına odaklanmaktadır.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Dr. Öğr. Üyesi Fatma TURAN

Dr. Öğr. Üyesi Fatma Turan İstanbul’da doğdu. 2001 yılında Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji bölümünden mezun oldu ve 2003 yılında Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Biyoloji Öğretmenliği yüksek lisans programını tamamladı. Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Klinik Psikoloji yüksek lisans programını 2014 yılında, program ve enstitüler birincisi olarak tamamladı. 2016 yılında Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Nörobilim yüksek lisans programından kendi döneminin birincisi olarak mezun oldu. 2018-2019 Akademik Yılı Bahar Döneminde İtalya Padua Üniversitesi Nörobilim Bölümü Nöropsikoloji Laboratuvarı Prof. Carlo SEMENZA’nın yanında araştırmacı olarak yer almıştır. 2021 yılında Doğuş Üniversitesi Klinik Psikoloji Doktora programından mezun olmuştur.
2013 yılında Üsküdar Üniversitesinde başladığı görevine İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesinde Dr. Öğr. Üyesi ve Pozitif Psikoloji Koordinatörü olarak devam etmektedir. Akademik ilgi alanları arasında pozitif psikoloji, duygu psikolojisi, pozitif psikoterapi ve nörobilim yer almaktadır.