Penbesel ÖZDEMİR

Klinik Psikolog Penbesel Özdemir, “Çocukluk Çağı Travmaları ile Kendilik Psikolojisi Arasındaki İlişki” başlıklı yüksek lisans tezi ile Üsküdar Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans programından yüksek onur derecesi ile mezun olmuştur. NP İstanbul Beyin Hastanesinde ve Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde klinik stajını yapmıştır. Akademik eğitimlerine ilaveten,
İleri Düzey Dinamik Psikoterapi Eğitimi, Aktarım Odaklı Dinamik Psikoterapi Eğitimi, Dinamik Psikoterapi Temel Eğitimi, Aile ve Çift Terapisi Eğitimi, Rorschach ve TAT Projektif Testler Eğitimi, Psikanalize Giriş Seminerleri Eğitimi, Psikanalizle Tanışma Seminerleri Eğitimi, Kayıp ve Yas Danışmanlığı Eğitimi, MMPI Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri Eğitimi, Kişiler Arası İlişkiler Danışmanlığı Eğitimi gibi birçok psikoterapi eğitimi almıştır.
2022 Mayıs itibariyle NP İstanbul Beyin Hastanesinde Klinik Psikolog olarak çalışmaya başlamıştır.