Meral AYDIN

Dr. Meral Aydın Masterson Enstitüsü Türkiye Başkanıdır.Uluslararası Masterson Enstitüsü New York fakülte üyesi olarak Türkiye’de Ruh Sağlığı Uzmanlarına Psikanalitik Psikoterapi Masterson Yaklaşımı eğitimi ve süpervizyon vermektedir. Üsküdar Üniversitesi’nde Klinik Psikoloji dalında doktorasını ‘Borderline Kişilik Bozukluğunda Masterson Yaklaşımı Psikoterapisinin Nörobiyolojik Etkisi’ konulu çalışmasıyla tamamlayıp Masterson Yaklaşımı Psikoterapisinin etkililiğini kanıta dayalı nörobiyolojik bulgular üzerinden açıklamıştır. İkinci Yüksek Lisansını New York Masterson Enstitüsünün 3 yıllık teorik ve uygulama içerikli Yüksek Lisans Programında tamamlamıştır. Yüksek lisans bitirme projesini “Şizoid Kişilik Bozukluğunun Masterson Yaklaşımında Tanı ve Tedavi Süreçleri Üzerine Bir Vaka” konu başlığı altında Şizoid Kişilik Bozukluğunun gelişimsel öncüllerini ve bu bağlamda klinik görüngüleri ve tedavi teknikleri üzerinde tamamlamıştır. Yüksek Lisansını İstanbul Ticaret Üniversitesinde “Uygulamalı Psikoloji” alanında tamamlamıştır. Yüksek lisans bitirme projesini “Masterson Yaklaşımında Borderline Kişilik Bozukluğuna Gelişimsel Yaklaşım” konu başlığı altında borderline kişilik bozukluğunun gelişimsel öncüllerini ve bu bağlamda klinik görüngüleri ve tedavi teknikleri üzerinde tamamlamıştır. Lisans eğitimini Maltepe üniversitesi Psikoloji bölümünde tamamladı. Dr. Otto F. Kernberg’in başkanlığındaki Kişilik Bozuklukları Enstitüsünden Dr. Frank Yeomans’dan 1 yıl boyunca Aktarım Odaklı Psikoterapi eğitimi ve grup süpervizyonu almıştır. Aktarım Odaklı Psikoterapi uygulamak üzere yeterli görülmüştür. Etik Psikoloji Koalisyonu (Coalition for an Ethical Psychology) üyesidir. Öğrencilik döneminden bu yana çeşitli konferans, eğitim ve süpervizyonlarda simultane tercüman olarak görev almıştır ve çeşitli kitap ve makale çevirilerine katkıda bulunmuştur. İngilizce psikoterapi hizmeti de vermektedir.