Meltem NARTER

1974 yılında doğdu. 1996’da İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümünde lisansını, 1998’de İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Anabilim Dalında yüksek lisansını tamamladı.
2002de İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Anabilim Dalında Üniversite Gençlerinin Cumhuriyetçi Kimlik Tanımları konulu doktora tezi ile doktor unvanını aldı. 1998-2004 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Psikoloji Bölümü Sosyal Psikoloji Anabilim Dalında araştırma görevliliği, 2004-2008 yılları arasında aynı bölümde Yardımcı Doçent olarak görev yaptı. 2008-2014 yılları arasında İstanbul Aydın Üniversitesi Psikoloji Bölümü Sosyal Psikoloji Anabilim Dalında Yardımcı Doçent olarak görev yaptı. 2002 yılında Kültür Bakanlığı Yayınlar Dairesi Başkanlığının düzenlemiş olduğu Gençliğin Gözüyle Cumhuriyet konulu araştırma yazı yarışmasında, Üniversite Gençlerinin Cumhuriyetçi Kimlik Tanımları isimli araştırma ile ikincilik ödülü almıştır. İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenen Türkiye’de Psikanalizin Sosyal Temsilleri adlı çalışmasını 2008'de tamamlanmış ve bu çalışma üzerine kaleme aldığı, 2012 yılında yayınlanan aynı adlı kitabı İstanbul Psikanaliz Derneği tarafından 2012 Psikanaliz Yazıları başarı ödülüne layık görülmüştür. İngilizce bilen Narter, halen Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Psikoloji Bölümü Öğretim üyesidir. Ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlanmış makaleleri ve kongre sunumları bulunmaktadır. Akademik ilgi alanları arasında; Sosyal temsiller, kimlik, niteliksel yöntemler ve sinema bulunmaktadır.