Elif KURTULUŞ

Psikoloji (İngilizce) Bölümü’nde doktor öğretim üyesi olarak görev yapan Elif Kurtuluş, 2011 yılında Boğaziçi Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü’nden mezun olmuştur. 2012 yılında Psk. Dr. Feyza Bayraktar ve Prof. Dr. Fatoş Erkman ile Yale Yeme Bağımlılılığı Ölçeği’ nin Türkçe adaptasyonu çalışmasında yer almıştır. 2019 yılında Üsküdar Üniversitesi Klinik Psikoloji Bölümü’nde yüksek lisansını “Yeme tutumlarının yalnızlık ve aidiyet ile ilişkisinde algılanan baba kabul ve reddinin aracı rolünün incelenmesi” başlıklı bitirme tezi ile tamamlamıştır. Doğuş Üniversitesi Klinik Psikoloji Doktora Programı’na “Üniversite Öğrencilerinde Yeme Davranışının Kişilik Özellikleriyle İlişkisinde Belirsizliğe Tahammülsüzlük ve Dürtüsellik Düzeylerinin Aracı Rolünün İncelenmesi” başlıklı bitirme tezi ile Temmuz 2022’de tamamlamıştır.