Konuşmacılar

Prof. Dr. Nevzat TARHAN

1952 yılında Merzifon’da doğan Prof. Dr. K. Nevzat Tarhan, 1969 yılında Kuleli Askeri Lisesini, 1975 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesini bitirdi. GATA stajı, Kıbrıs ve Bursa kıta hizmetinden sonra 1982 yılında GATA’da Psikiyatri uzmanı oldu. Erzincan ve Çorlu’da hastane hekimliği sonunda GATA Haydarpaşa’da yardımcı Doçent (1988) ve Doçent (1990) oldu. Klinik direktörlüğü yaptı. Albaylığa (1993) ve Profesörlüğe (1996) yükseldi. 1996-1999 yılları arasında Yüzüncü Yıl Üniversitesinde öğretim üyeliği ve Adli Tıp Kurumunda bilirkişilik yaptı. Kendi isteğiyle emekli oldu. 1998 yılında Memory Center of America’nın Türkiye temsilciliğini aldı. Halen; Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörlüğü ve Türkiye’nin ilk nöropsikiyatri hastanesi olan NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini yürütmektedir.

Al-Mizan: Dünya İçin Bir Sözleşme” Tüm Dünya ile Paylaşıldı - Üsküdar Üni

Prof. Dr. İbrahim ÖZDEMİR

Prof. Dr. İbrahim Özdemir,1960 yılında Gaziantep'te doğdu. Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesinde, Yüksek Lisans ve Doktorasını Orta Doğu Teknik Üniversitesi Felsefe Bölümünde tamamladı. 1992 yılında Ankara Üniversitesinde başladığı akademik hayatında 2000 yılında Yar. Doç., 2004 yılında Doçent ve 2008 yılında da profesör oldu. Akademik çalışmaları sırasında dünyaca ünlü üniversitelerde “misafir öğretim üyesi” olarak bulundu. Başta ABD’deki üniversiteler olmak üzere G. Afrika, Endonezya, Avustralya, Rusya, İsveç, İsviçre, Almanya, G. Kore gibi birçok ülkede bilimsel toplantılara katıldı. Batıda ve İslam Dünyasında birçok ülkeyi ziyaret etti. ABD, Endonezya, Güney Afrika, Malezya, Avustralya, İngiltere, Almanya, Fransa ve Fas’ta çeşitli ülkelerde misafir öğretim üyesi olarak ders verdi, bilimsel toplantılara katıldı ve bildiriler sundu. Yerli ve yabancı birçok kitap ve makalesi bulunmaktadır. Birleşmiş Milletler Çevre Programında (UNEP) danışman olarak görev yapan, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Kurucu Rektörü olan Prof. Dr. İbrahim Özdemir, Üsküdar Üniversitesi kadrosuna 2016 yılında katıldı. Özdemir, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı ve Felsefe Bölümü öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Prof. Dr. Gökben HIZLI SAYAR

Lisans eğitimini Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İngilizce Tıp Bölümünde, psikiyatri ihtisasını Başkent Üniversitesi Psikiyatri Anabilim Dalı’nda yapmıştır. Önce 2011 yılında yardımcı doçent, sonrasında ise 2015 yılında doçent ünvanı almıştır.  "Depreme bağlı eşik altı travma sonrası stres bozukluğu" başlıklı tez çalışması ile Türkiye Psikiyatri Derneği Araştırma ödülü ile beraber sonrasında da birçok ödül ve birincilik almıştır. Türkiye Psikiyatri Derneği mesleki yeterlik belgesine sahiptir. Transkranial Manyetik Uyarım tedavisi ve diğer nöromodülasyon teknikleri ilgi alanıdır. Bu alanda yurt içi ve dışında eğitimler de vermektedir. 2006 yılından bu yana NPGRUP bünyesinde NP Feneryolu Polikliniği'nde  görev  yapmaktadır.

Doç. Dr. Asil ÖZDOĞRU

Asil Özdoğru lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ile Psikoloji çift anadal programında tamamladı. Yüksek lisans ve doktorasını New York Eyalet Üniversitesi Albany’de araştırma görevlisi olarak eğitim psikolojisi alanında yaptı. New York Eyaleti’nde çeşitli kamu kurumu ve özel kuruluşlarda araştırma ve değerlendirme uzmanı olarak çalıştı ve farklı üniversitelerde eğitim, psikoloji ve araştırma alanlarında dersler verdi. Eserleri arasında kitap, kitap bölümü ve makalelerin yanı sıra Türkiye ve diğer ülkelerdeki bilimsel etkinliklerde sunulmuş birçok bildiri bulunmaktadır. Akademik ilgi alanları arasında çocuk gelişimi, yetişkinlerde öğrenme ve uygulamalı psikoloji konuları yer almaktadır. Özdoğru, Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Psikoloji (İng.) Bölümü öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Dr. Öğr. Üyesi​ Erol YILDIRIM

İstanbul Üniversitesi Psikoloji lisans programı mezunu olup yine İstanbul Üniversitesi'nde Klinik Kognitif Nörobilim yüksek lisansını tamamladı. Yüksek lisansın uygulaması olarak Prof. Dr. Öget Öktem'in laboratuvarında (Çapa) bir yıl süreyle uygulamalı nöropsikoloji eğitimi aldı. Daha sonra İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü'nde adli psikoloji ağırlıklı Adli Bilimler Doktora Programını tamamladı. Doktora tezini İstanbul Tıp Fakültesi Fizyoloji AD'de Kognitif Elektrofizyoloji Laboratuvarında Prof. Dr. Tamer Demiralp danışmanlığında hazırladı. Uzunca bir süre Adli Tıp Kurumu Klinik Psikoloji Laboratuvarında nöropsikolojik değerlendirme yaptı. Halen İstanbul Medipol Üniversitesi Psikoloji Bölümünde öğretim üyesi olup Fonksiyonel Nörogörüntüleme ve Kognitif Afektif Nörobilim Lab'ında (fiNCAN) klinik nöropsikoloji ve bilişsel sinirbilim alanlarında araştırmalar yapmaktadır.

Dr. Öğr. Üyesi​ Hazal AYAS

Lisans eğitimini Uludağ Üniversitesi Psikoloji bölümünde, yüksek lisans eğitimini Uludağ Üniversitesi Klinik Psikoloji anabilim dalında tamamladı. Lisans ve yüksek lisans eğitimi boyunca Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Kliniği ve Çekirge Devlet Hastanesi’nde staj ve klinik süpervizyonlarını tamamladı. Özel eğitim gerektiren çocukların aileleri ve fiziksel gereksinimli yetişkin bireyler ile alan çalışmaları gerçekleştirdi. Doktora derecesini Marmara Üniversitesi Spor Yönetim Bilimleri/Spor Psikolojisi alanında alan Hazal Ayas ‘ın ulusal ve uluslararası konferans katılımları ve akademik çalışmaları mevcuttur. Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Psikoloji Bölümü Başkanlığı göreviyle akademik kariyerine devam etmektedir.

Dr. Öğr. Üyesi​ Merve ÇEBİ

Merve Çebi, lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümünde tamamladı. Öğrenciliği sırasında İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Davranış ve Hareket Bozuklukları Bölümünde gönüllü stajyerlik yaparak, nöropsikolojik değerlendirme konusunda bilgi edindi. 2012 yılında İstanbul Üniversitesi Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü Sinirbilim Yüksek lisans programını tamamladı. 2018 yılında İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü İleri Nörolojik Bilimler doktora programını tamamlayarak doktor ünvanını aldı. Bilişsel yaşlanma, nörodejeneratif hastalıklar, ve beyin bağlantısallık konuları üzerine akademik çalışmalarını sürdüren Merve Çebi, Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Psikoloji (İng.) Bölümü Bölüm Başkanı olarak görev yapmaktadır.

Öğr. Gör. Volkan DEMİR

Temel çalışma alanı sanat terapisi ve bilinçli farkındalık temelli terapilerdir. Doktora eğitimini “Şizofrenide Grup Psikoterapisi: Sanat Terapisi ve Bilinçli Farkındalık Temelli Bilişsel Terapi Programlarının Etkililiğinin Karşılaştırılması” başlıklı tez konusu ile tamamlamıştır. Çeşitli kitap bölüm yazarlıklarının yanı sıra, uluslararası ve ulusal hakemli dergilerde makaleleri, ulusal ve uluslararası kongrelerde bildirimleri bulunmaktadır. Üsküdar Üniversitesi ve çeşitli kurumlarda sanat terapisi eğitimi vermektedir. Pek çok kuruma proje danışmanlığı, proje yöneticiliği ve proje eğiticiliği yapmıştır. PsikoArt-İst Sanatla Yaşam’ın kurucusudur. Bu merkezde psikoterapi, danışmanlık, eğitim ve süpervizyon çalışmalarına devam etmektedir.

Arş. Gör. Betül ÇELEBİ DAĞ

2016 yılında İstanbul Medeniyet Üniversitesi Psikoloji Bölümü’den mezun oldu. Lisans eğitiminde ‘antisosyal kişilik bozukluğu’ ve ‘toplumun suça sürüklenen çocuklara bakış açısına medyanın etkisi’ konularında araştırmalar yürüttü ve bunları ulusal ve uluslararası kongrelerde sundu. 2019 yılında İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü Sosyal Bilimler Anabilim Dalında “Sürgün Sürecinde Büyük Grup Kimliğinin Travmanın Onarımındaki Rolünün İncelenmesi: Ahıska Türkleri Örneği” başlıklı teziyle yüksek lisansını tamamladı. Betül Çelebi'nin ulusal ve uluslararası konferans katılımları ve akademik çalışmaları mevcuttur. Şimdilerde Betül Çelebi, İstanbul Gedik Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı’nda eğitimine devam etmektedir.

Uzm. Psk. Aylin EKE

Aylin Eke, FMV Işık Üniversitesi Psikoloji bölümünden 2015 yılında mezun oldu. Yüksek lisans eğitimini Maltepe Üniversitesi Gelişim Psikolojisi alanında tamamlamıştır. Aynı zamanda Marmara Üniversitesi Aile Danışmanlığı eğitim programını tamamlamıştır. Yine Marmara Üniversitesi’nden pedagojik formasyon eğitimini almıştır. Uzun bir süre trafik psikolojisinin uygulama alanı olan psikoteknik değerlendirme merkezinde çalışmaya başlamış, ardından kurucu psikolog olarak kendi merkezini açmıştır. Türk Psikologlar Derneği ve Çak Bi Pati Derneği’nin gönüllü üyelerindendir.

Uzm. Psk. Beyza ÖZÇELİK

Beyza Özçelik, Özyeğin Üniversitesi Psikoloji bölümü mezunudur. İngiltere’de, Cambridge Anglia Ruskin Üniversitesinde Klinik Çocuk Psikolojisi yüksek lisansını tamamlamıştır. Yüksek lisans sürecinde Cambridge’de bir çok anaokulunda çalışmış. ‘İngiltere’de yaşayan Türk çocukların, yerli çocuklara kıyasla anksiyete ve depresyon seviyeleri’ konu başlıklı tezini teslim ederek ‘Uzman Klinik Psikolog’ ünvanı ile mezun olmuştur. Mezun olduktan sonra İstanbul’a dönüp meslek hayatına başlamıştır. Uygulayıcı Oyun Terapisi  ve Uygulayıcı Masal Terapisi eğitimlerini üstün başarı ile tamamlamıştır. Uzun yıllar tiyatro eğitimi almış olan Beyza Özçelik, yüksek lisansı süresinde Londra Roehampton Üniversitesinde Psikodrama Eğitimine ve etkinliklerine katılım sağlamış olup, seanslarında psikodrama etkinliklerine yer vermektedir. Bir buçuk sene süren Çocuk ve Ergen Psikoterapileri Eğitimine katılmış olup, bilişsel davranışçı terapi ekolünü benimsemiştir. Aktif olarak İstanbul’da çocuk ve ergenlerle terapi sürecine devam etmektedir.

Uzm. Psk. Büşra ÖZDOĞAN

Üsküdar Üniversitesi İletişim Bilimleri ve Psikoloji bölümlerinden derece ile mezun oldu. Lisans dönemi boyunca sosyal sorumluluk projelerinde ve akademik çalışmalarda aktif rol aldı. Üsküdar Üniversitesi Klinik Psikoloji yüksek lisans programında da derece ile mezun olan Büşra Özdoğan şu an Üsküdar Üniversitesi Doktora eğitimine devam etmektedir. Doktorasının yanında Uzman Klinik Psikolog olarak danışan görmektedir.

Uzm. Psk. Dan. Deniz SEVİMLİ

Deniz Sevimli, Ankara Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık lisans programını tamamlamıştır. Yüksek lisans programını ise İstanbul Esenyurt Üniversitesi’nde Klinik Psikoloji alanında yapmıştır. Şuanda danışan görmekte olup, aynı zamanda Playback Theatre Turkey Academy’de Psikoterapist olarak görev almaktadır.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Uzm. Psk. Gülşah YAHŞİ YILDIRIM

Gülşah Yahşi Yıldırım, Uludağ Üniversitesi Psikoloji lisans bölümünden mezun olmuştur. Ardından Haliç Üniversitesi’nde Uygulamalı Psikoloji Yüksek Lisansı yapmıştır. Aynı zamanda Abdülkadir Özbek Psikodrama Enstitüsü’nden eğitim alıp Psikodramatist olmuştur. Şu anda ise İstanbul Psikanaliz Derneği’nden Psikanalistlik Eğitimi almaktadır.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Uzm. Psk. İremnur BALANDI

İstanbul doğumludur. Yeditepe Üniversitesi Psikoloji (İngilizce) bölümünden 2019 yılında mezun olmuştur. Yabancı dil eğitimini Amerika’da Pine Manor College/Boston’da tamamlamıştır. Öğrenimi süresince çeşitli kurumlarda alana yönelik staj ve gönüllü çalışmalar yapmıştır. Lisans eğitiminden sonra öğrenimine Üsküdar Üniversitesi Klinik Psikoloji tezli yüksek lisansıyla devam etmiş ve ‘Yetişkin Bağlanma Stillerinin Obsesif Kompulsif Bozukluk ve Yalnızlık Üzerinde Etkilerinin Araştırılması’ konulu bitirme teziyle programdan başarıyla mezun olarak uzmanlığını almıştır. Yüksek Lisans eğitimiyle beraber yaklaşık iki sene Np Feneryolu Tıp Merkezi’nde Dr.Klinik Psikolog Cengiz Demirsoy süpervizörlüğünde danışan görerek alanda tecrübe kazanmış ve klinik stajlarını başarıyla tamamlamıştır. Uzmanlığının yanında, Altınbaş Üniversitesi’nden Sanat Terapisi eğitimini alarak, Sanat Terapisti olarak da çalışmalarını sürdürmektedir. Bilişsel Davranışçı Terapi, Şema Terapi, Kişiler Arası Terapi Modeli ve Davranışçı Terapi Modeli eğitimlerini almıştır. Ayrıca Rorschach testi (halen),Tematik Algı Testi (TAT), Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri (MMPI) eğitimlerini almıştır. NPİSTANBUL Beyin Hastanesinde çalışmaya devam etmektedir.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Uzm. Psk. Ömer AÇIKGÖZ

Ömer AÇIKGÖZ, Üsküdar Üniversitesi Psikoloji lisansını tamamlamış olup ardından İstanbul Üniversitesinde Yüksek Lisansını yapmıştır. Lisans döneminde Eğitim ve Araştırma Kulübü kuruculuğu ve başkanlığı yapmıştır. Birçok ulusal ve uluslararası kongre ve toplantının yönetim ve düzenleme kurulunda yer almıştır. Birçok bilimsel kongrede bildiri sunmuştur ve yayınlaşmış ulusal ve uluslararası bilimsel dergilerde akademik makaleleri mevcuttur. Aynı zamanda Türk Psikologlar Derneği İstanbul Şube Yönetim Kurulu Üyesidir.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Psk. Mehmet Ali ERKUŞ

Mehmet Ali Erkuş, Işık Üniversitesi Psikoloji Bölümünden mezun olmuştur. Türk Hava Yolları (THY) kabin memuru ve pilot işe alım süreçlerinde bulunmuş, Pegasus Hava Yolları için kurulmuş olan travmaya müdahale ekibi koordinatörlüğü yapmıştır. Türkiye’deki ilk Üsküdar Üniversitesi ortaklığı ile gerçekleşen havacılık psikolojisi sertifika kursunda eğitmenlik yapmıştır. 2000 yılında kurulmuş Havacılık Tıbbı Derneği yönetimindeki tek psikologdur. THY Uçuş Korkusunu Yenme Programı’nda psikolog olarak uzun süredir görev almaktadır. Ben Psikolojiyi kurarak, havacılık psikolojisi üzerine bireysel ve toplumsal danışmanlık hizmeti sunuyor.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Psk. Zehra AYDOĞAN

Üsküdar Üniversitesi Psikoloji lisansını tamamlamıştır. Daha sonra KPSS Sınavına girip Emniyet Genel Müdürlüğüne atanmıştır. Halen İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliğinde Psikolog olarak görevine devam etmektedir.