Konuşmacılar

Prof. Dr. Nevzat TARHAN

ÖZGEÇMİŞ

1952 yılında Merzifon’da doğan Prof. Dr. K. Nevzat Tarhan, 1969 yılında Kuleli Askeri Lisesini, 1975 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesini bitirdi. GATA stajı, Kıbrıs ve Bursa kıta hizmetinden sonra 1982 yılında GATA’da Psikiyatri uzmanı oldu. Erzincan ve Çorlu’da hastane hekimliği sonunda GATA Haydarpaşa’da yardımcı Doçent (1988) ve Doçent (1990) oldu. Klinik direktörlüğü yaptı. Albaylığa (1993) ve Profesörlüğe (1996) yükseldi. 1996-1999 yılları arasında Yüzüncü Yıl Üniversitesinde öğretim üyeliği ve Adli Tıp Kurumunda bilirkişilik yaptı. Kendi isteğiyle emekli oldu. 1998 yılında Memory Center of America’nın Türkiye temsilciliğini aldı. Halen; Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörlüğü ve Türkiye’nin ilk nöropsikiyatri hastanesi olan NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini yürütmektedir.

Prof. Dr. Deniz Ülke ARIBOĞAN

ÖZGEÇMİŞ

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun oldu. Yüksek lisans ve doktorasını İstanbul Üniversitesi’nde tamamlayarak, 1995 yılında İskoçya’da bulunan St. Andrews Üniversitesi’nde Terörizm ve Uluslararası Güvenlik Okulu’nu bitirdi. Deniz Ülke Arıboğan İstanbul Üniversitesi, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi, Hava Harp Okulu ve Harp Akademileri’nde dersler verdi. 2007-2010 yılları arasında Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü , sonrasında da İstanbul Bilgi Üniversitesi Mütevelli Heyet Üyeliği görevini üstlendi. 2016 – 2017 Yılları arasında Oxford Üniversitesi St.Antony’s College’de misafir öğretim üyesi olarak görev yaptı. Arıboğan halen Oxford Üniversitesi CRIC (Centre for the Resolution of Intractable Conflict) merkezinde kıdemli üye, Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı olarak akademik çalışmalarını sürdürmektedir.

Prof. Dr. Acar BALTAŞ

ÖZGEÇMİŞ

Ortaöğrenimini Istanbul Erkek Lisesi’nde, yüksek öğrenimini Istanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü’nde tamamlayan Acar Baltaş, doktorasını Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde Nöroloji Anabilim Dalı’nda yüksek beyin fonksiyonları konusunda yaptı, klinik nöro-fizyoloji alanında Tıp Bilimleri Doktoru ünvanını aldı ve 1986 yılında Uygulamalı Psikoloji Doçenti, 1996 yılında Profesör oldu. 1977-1997 yılları arasında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Anabilim Dalı’nda çalıştı. Yurtiçinde ve dışında yayınlanmış 100’dan fazla bilimsel çalışması bulunan Baltaş, 1983 yılından bu yana, iletişim ve tıbbi psikoloji alanındaki bilgilerini iş hayatının ihtiyaçları ile bağdaştırarak seminerler verdi, uygulamalar yaptı.

Doç. Dr. Elif ÇELEBİ

ÖZGEÇMİŞ

Elif Çelebi Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji ve Sosyoloji bölümlerinde lisans eğitiminden sonra klinik psikoloji yüksek lisans ve doktora çalışmalarını Amerika’da tamamladı. New York’ta bulunan Rochester Üniversitesi Psikiyatri Bölümünde 12 ay tam zamanlı klinik psikoloji doktora eğitimi sırasında farklı psikoterapi yaklaşımları üzerine uzmanlaştı. Post doktora uzmanlık eğitimini yine Rochester Üniversitesi hastanesinde Aile Terapisi alanında uzmanlaşarak tamamladı. Aldığı psikoterapi eğitimleri arasında Diyalektik Davranışçı Terapi, Bilişsel Davranışçı Terapi, EMDR (Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme – Eye Movement Desensitization and Reprocessing), Motivasyonel Görüşme, Medikal Terapi yaklaşımları ile Aile Terapisi ve Mindfulness gibi yaklaşımlar bulunmaktadır. 2003 yılından beri üniversiteler, hastaneler ve psikolojik danışmanlık merkezlerinde yetişkin ve ergenlerle kaygı sorunları, depresyon, aile ve ilişki sorunları, borderline kişilik bozukluğu ve travma konularında çalışmaktadır.

Doç. Dr. Hadiye YILMAZ ODABAŞI

ÖZGEÇMİŞ

1975 doğumlu Hadiye Yılmaz Odabaşı, 1999 yılında Hacettepe Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü’nden lisans mezunu olmuştur. 2008 yılında Marmara Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi anabilim dalında Yüksek Lisans eğitimini tamamlayan Odabaşı, 2014 yılında Marmara Üniversitesi’nde Türkiye Cumhuriyeti Tarihi alanında doktora eğitimini tamamlayarak Doktor unvanını almıştır. 2019 yılında Türkiye Cumhuriyeti Tarihi alanında doçentlik ünvanını almış ve Üsküdar Üniversitesi Uygulamalı Psikoloji yüksek lisans programını tamamlamıştır.

Dr. Öğr. Üyesi Akif Bahadır KAYNAK

ÖZGEÇMİŞ

Akif Bahadır Kaynak, 21.01.1973 tarihinde dünyaya gelmiştir. Lisans eğitimlerini, 1993 senesinde ODTÜ'de Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümünden, 1998 senesinde, Ekonomi bölümünden mezun olarak tamamlamıştır. Bahçeşehir Üniversitesi'nde de İşletme bölümü üzerine yüksek lisansını tamamlayan Kaynak, 2012 senesinde de İstanbul Üniversitesi'nde de Uluslararası İlişkiler bölümünden doktora yapmıştır. Uluslararası dergilerde de makaleleri yayımlanan çeşitli alanlarda çalışmalarını da tamamladıktan sonra, şu anda Altınbaş Üniversitesi'nde Asistan Profesör olarak kariyerine devam etmektedir.

Dr. Öğr. Üyesi Burcu TÜRK

ÖZGEÇMİŞ

Dr. Öğretim Üyesi Burcu TÜRK, İstanbul Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nden 2005 yılında mezun olmuştur. İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü Sosyal Bilimler Anabilim Dalı'nda 2008 yılında yüksek lisansını, 2017 yılında da doktora eğitimini tamamladı. 2007 - 2014 yıllan arasında Bakırköy Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yedikule Psikiyatri Merkezi, Kızılay Bakırköy Tıp Merkezi'nde Psikolog olarak görev yaptı. 2016 yılında araştırmacılarından Soruşturması Değerlendirilmesi" isimli sözel bildirisiyle, Adli Tıp ve Adli Bilimler Genç Bilim İnsanı Destekleme Programı Ödülü aldı, 2017 yılında öğretim görevlisi olarak çalışmaya başladığı Haliç Üniversitesi Psikoloji Bölümü'ne 2018 yılında Yardımcı Doçent (Dr. Oğretim Uyesi) olarak atandı. 2019 yılında Bölüm Başkan Yardımcısı olarak görev aldığı Psikoloji Bölümü'nde, 2020 yılı itibariyle de Bölüm Başkanı olarak görevini sürdürmektedir.

Dr. Öğr. Üyesi Meltem NARTER

ÖZGEÇMİŞ

1974 yılında doğdu. 1996'da İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü'nde lisansını, 1998'de İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Anabilim Dalı'nda yüksek lisansını tamamladı. 2002'de İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Anabilim Dalı'nda "Üniversite Gençlerinin Cumhuriyetçi Kimlik Tanımları" konulu doktora tezi ile doktor unvanını aldı. 1998-2004 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Psikoloji Bölümü Sosyal Psikoloji Anabilim Dalı'nda araştırma görevliliği, 2004-2008 yılları arasında aynı bölümde Yardımcı Doçent olarak görev yaptı. 2008-2014 yılları arasında İstanbul Aydın Üniversitesi Psikoloji Bölümü Sosyal Psikoloji Anabilim Dalı'nda Yardımcı Doçent olarak görev yaptı. 2002 yılında Kültür Bakanlığı Yayınlar Dairesi Başkanlığının düzenlemiş olduğu "Gençliğin Gözüyle Cumhuriyet" konulu araştırma yazı yarışmasında, "Üniversite Gençlerinin Cumhuriyetçi Kimlik Tanımları" isimli araştırma ile ikincilik ödülü almıştır. İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenen "Türkiye'de Psikanalizin Sosyal Temsilleri" adlı çalışmasını 2008'de tamamlanmış ve bu çalışma üzerine kaleme aldığı, 2012 yılında yayınlanan aynı adlı kitabı İstanbul Psikanaliz Derneği tarafından 2012 Psikanaliz Yazıları başarı ödülüne layık görülmüştür. İngilizce bilen Narter, halen Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Psikoloji Bölümü Öğretim üyesidir. Ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlanmış makaleleri ve kongre sunumları bulunmaktadır. Akademik ilgi alanları arasında; Sosyal temsiller, kimlik, niteliksel yöntemler ve sinema bulunmaktadır.

Dr. Öğr. Üyesi Ömer OSMANOĞLU

ÖZGEÇMİŞ

1974 yılında doğdu. 1996'da Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F. Kamu Yönetimi Bölümü'nde lisansını, 1999'da Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı İslam Felsefesi Bilim Dalı'nda "Platon ve Fârâbî'de Erdemli Olmayan Yönetim Biçimleri ve Demokrasi Karşılaştırması" konulu tezi ile yüksek lisansını tamamladı. 2011'de Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı Felsefe Tarihi Bilim Dalı'nda "Ortaçağ Siyaset Felsefesinde Adalet" konulu doktora tezi ile doktor unvanını aldı. Özel sektör kurumlarında orta düzey yöneticilik yaptı, STK'larda yönetici olarak görev aldı ve 40'ı aşkın kitabın editörlük, yayın danışmanlığı ve proje koordinatörlüğünü üstlendi. Bilimsel ve akademik dergilerde yazı işleri müdürlüğü, koordinatörlük ve yayın danışmanlığı görevlerinde bulundu. Şehir ve medeniyet tarihi konulu iki belgeselin metin yazarlığını yaptı. İngilizce ve Arapça bilen Osmanoğlu, halen Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Felsefe Bölümü öğretim üyesidir. Ulusal dergilerde yayınlanmış makaleleri ve ayrıca kültür, medeniyet, felsefe, sinema ve müzik konularında yazıları bulunmaktadır. Akademik ilgi alanları arasında; İlkçağ ve Ortaçağ Felsefesi, Siyaset Felsefesi, Siyasi Tarih, Etik, Kültür-Medeniyet ve Şehir Tarihi bulunmaktadır.

Uzm. Psk. Ceyda DEMİRBAŞOĞLU

ÖZGEÇMİŞ

Proje Eğitmeni, multidisipliner atölye alanı Gelişim Noktası kurucusu Ceyda Demirbaşoğlu, 2010 yılında Okan Üniversitesi’nde Psikoloji lisans eğitimini ‘’Anneleriyle Ceza İnfaz Kurumu’nda Kalan 0-6 yaş Çocukların Gelişimlerinin ve Annelerinin Gözüyle Yaşam Deneyimlerinin Karma Araştırma Yöntemiyle Araştırılması’’ konulu teziyle tamamlamıştır. Sivil toplum alanında dezavantajlı çocuklar ve gençlerle danışmanlık ve eğitmenlik deneyimi bulunmaktadır.2012-2019 TOÇEV Eğitim Vakfı’nda psikolog olarak yurt çapında ilkokuldan üniversite sonuna kadar sosyal dezavantajlı öğrencilerin gelişimlerini takip etmiştir. Çalıştığı projeler Benim Yaratıcı Dünyam, Hey Genç Harekete Geç, Ben Ergenim, Bugün Benim Gelecek Benim’dir ve Kadın Ceza İnfaz Kurumlarında Proje Asistanlığı yapmıştır. Erteleme konusunda Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi yöntemiyle danışmanlık vermektedir. Ayrıca İngilizce Usta Öğreticidir. Atölye çalışmalarına kurucusu olduğu Gelişim Noktası’nda devam etmektedir..

Uzm. Psk. Senem EKE YILDIZ

ÖZGEÇMİŞ

Senem Eke Yıldız, lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Psikoloji ; yüksek lisansını Marmara Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümünden tamamlamıştır. 19 yıldır meslek hayatında calısmaktadır. Uzman Psikolog, Psikodramatist olup aynı zamanda Psikodiyet kitabının da yazarıdır. Psikodrama Grupları, Yetişkin terapileri, Psikodiyet Programı ve Eğitmeni çalışma alanlarındandır. Lotus Psikoloji’nın kurucusu olup, meslek hayatındaki çalışmalarına devam etmektedir.

Uzm. Psk. Dan. Binnaz ÜLKE

ÖZGEÇMİŞ

Binnaz Ülke, İstanbul Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümünü bitirmiştir. Ardından Miami Üniversitesinde İnsan Kaynakları Yönetimi bölümünde yüksek lisansını tamamlamıştır. Shaya mağazacılık A.Ş`da eğitim programları tasarlamış ve geliştirmiştir. Yıllık pazarlama planı doğrultusunda eğitim programları düzenlemiştir. Sabancı konfeksiyon ve Tekstil şirketinde insan kaynakları yöneticisi olarak mağaza pozisyonları için işe alım döngüsünden, iş tanım ve prosedürlerini hazırlamaktan sorumlu olarak çalışmıştır. Bilintur Kültür Grişiminde; tüm İK faaliyetlerinden, ücret ve yan haklar, işe alım ve mağazalar ve merkez ofis için uygulama prosedürlerinden sorumlu kişi olarak çalışmıştır. En iyi performans gösterenleri bulmak ve en iyi müdür yardımcısını desteklemek için 70 mağaza ve merkez ofisin tamamı için bütçeleme gibi görevlerde bulunmuştur. Daha sonra 65 mağazası ve 450'den fazla çalışanı bulunan Tekin Acar Kozmetikte GM'ye rapor verme ve tüm İK faaliyetlerinden sorumlu kişi olarak çalışmıştır. Pierre Fabre Türkiye şirketinde insan kaynaklarından sorumlu kişi olarak görev almıştır ve Kafe Nero şirketinde takım liderliği pozisyonundaki çalışmalarına devam etmektedir..

Psk. Ezgi BAŞARAN

ÖZGEÇMİŞ

Kolektif Psikoloji'nin kurucusu olan Ezgi Başaran, Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Psikoloji bölümünde tamamlamıştır. IPI – Uluslararası İstanbul Psikodrama Enstitüsü’nde 8 yıllık Psikodrama Grup Terapistliği eğitimini tamamlamış, Kuşaklararası aktarımlar hakkındaki uygulamalı tez çalışması ile FEPTO -Federation of European Psychodrama Training Organisation onaylı “Grup Psikoterapisti” ünvanı almaya hak kazanmıştır. Geştalt Terapi, Şema Terapi, Çözüm Odaklı Terapi eğitimlerini almıştır. Rumeli Üniversitesi'nde Klinik Psikoloji Yüksek Lisans programında Tez aşamasında olup, halen Dinamik Psikoterapi ileri düzey eğitimine de devam etmektedir. Analitik yönelimli olarak ergen ve yetişkin bireylerle bireysel terapi ve tüm yaş grupları ile grup terapileri alanında klinik çalışmalarını sürdürmektedir. Üniversiteler ve kurumsal şirketlerde grup uygulamaları, atölyeler, seminerler uygulamakta ve psikoloji eğitim içerikleri geliştirmektedir.

Psk. Dan. Duygu ÇATALTAŞ SIPÇIKOĞLU

ÖZGEÇMİŞ

İstanbul Üniversitesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü mezunudur (1995). Mezun olduktan itibaren özel bir danışmanlık merkezinde özel eğitimci olarak çalışmalarını sürdürmüştür. İki yıl özel bir ilköğretim okulunun rehberlik servisinde okul rehberliği yaparken aynı dönemde özel eğitim çalışmalarına devam etmiştir. 2000-2017 yılları arasında özel bir aile danışma merkezinde özel eğitim çalışmaları ile birlikte sağlıklı çocuk gelişim takibi ve anne baba danışmanlığı yapmıştır. 2018 Ocak ayında kendi ofisi olan UMAY Pedagojik ve Psikolojik Danışmanlık Eğitim ve Gelişim Projeleri Uygulama Merkezi’nde çalışmalarına devam etmektedir. Otizm, gelişimsel problemler, Down sendromu, zihinsel gerilikler, okula hazırlık, dikkat eksikliği ve öğrenme güçlükleri konularında çalışmakta, çocuk ve ergenlerde görülen ruhsal-davranışsal sorunlara yönelik terapi çalışmaları ve bu çocukların ailelerine danışmanlık, oyun terapisi, anne babalara ve eğitimcilere yönelik seminer ve grup çalışmaları yapmaktadır. Bireysel çalışmalarının yanı sıra okul öncesi eğitim kurumlarında çocuklarla bireysel ve grup çalışmaları ile anne baba danışmanlığı yapmıştır. Klinik çalışmalarının yanı sıra alanda çalışan meslektaşlara çocukluk çağı ruhsal-davranışsal problemlerinin tanı ve sağaltımına yönelik süpervizörlük yapmaktadır.

Psk. Elif Nur ÖZOVACIK

ÖZGEÇMİŞ

Psikolog Elif Nur ÖZOVACIK, lisans eğitimini Üsküdar Üniversitesi Psikoloji (İngilizce) bölümünde tamamlamıştır. 2016 yılında Üsküdar Üniversitesi  Psikoloji  Kulübü’nde  kurul  üyesi olmuştur. Aynı  zamanda  Üsküdar  Üniversitesi  I.  ve  II.  Psikoloji  Günleri  düzenleme  kurul  üyesi  olarak, 2018 yılında birincisi düzenlenen,  I. Uluslararası  Evrimsel  Psikoloji  Kongresi’nde de  Düzenleme  Kurul  Üyesi - Kongre Organizasyon Sorumlusu olarak görev almıştır.  Yine 2016 yılı içerisinde Avrasya Şizofreni Derneği’nde gönüllü olarak çalışmalara katılmıştır. 2017 yılında yine tamamen gönüllü olarak İkon Psikiyatri Kliniğinde ilk klinik staj deneyimini gerçekleştirmiştir. Daha sonraki klinik stajımı  2018 yılında NPİSTANBUL Beyin Hastanesi’nde tamamlamıştır. İstanbul  Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı \  Nöropsikoloji Laboratuvarı’nda Prof. Dr. Psikolog Öget Öktem Tanör’ün bir yıllık süreçte stajyerliğini yapmış ve bu süreç içerisinde afazik bireylerle çalışma ve tedavilerinde rol almıştır. Daha sonra Özel İkem Işık Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, Beyoğlu Rehberlik Araştırma Merkezi, Asiye Ağaoğlu Anadolu Lisesi ve Doğa Huzurevi gibi farklı kurumlarda stajlarımı gerçekleştirmiştir. Şu anda T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı & Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu Projesinde (UNFPA) ‘Korunmaya İhtiyacı Olan Çocuk’ biriminde görev almaktadır.

Psk. Hilal AKYÜZ

ÖZGEÇMİŞ

2019 yılında lisans eğitimini Üsküdar Üniversitesi Psikoloji bölümü onur öğrencisi olarak tamamlamıştır.2015-2018 yılları arasında Üsküdar Üniversitesi Psikoloji Kulübü başkanlığı görevinin yanı sıra çeşitli kongrelerde görev almıştır. 2016-2019 yılları arasında Yetim Vakfı’nda gönüllü olarak çalışmalara katılmıştır. Lisans eğitimi devam ederken Moodist Psikiyatri Hastanesi, NPİSTANBUL Beyin Hastanesi’nde klinik stajlarını tamamlamıştır. Aynı zamanda çeşitli eğitim kurumlarında stajlarını da tamamlamıştır. Marmara Üniversitesi pedagojik formasyon ve aile danışmanlığı eğitimlerini tamamlamıştır. 2019 yılından bu yana bireysel çalışmalarına ek olarak çeşitli anaokullarına danışmanlık hizmeti vermeye devam etmektedir.

Psk. Nurefşan NECİPOĞLU

ÖZGEÇMİŞ

2019’da Üsküdar Üniversitesi Psikoloji (İngilizce) bölümünden mezun olmuştur. Rehabilitasyon merkezlerinde, yaşlı bakım evinde, lise düzeyi eğitim kurumunda, NPİSTANBUL Beyin hastanesinde stajını yapmıştır. Moodist Psikiyatri Hastanesinde klinik alanda staj uygulamasına katılmış, hem klinik alana dair teori dersler görüp hem de hastane içerisinde mevcut olan bağımlılık, genel psikiyatri servislerinde kat görevlisi gözlemci psikolog olarak bulunup, Psiko-eğitim ve SAMBA gruplarında yer almıştır. Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde bulunan Gündüz Hastanesi bölümünde, hem yatan hem de ayakta tedavi gören Şizofreni ve Bipolar hastaları ve onlarla birinci dereceden ilgilenen aile üyelerine verilmiş olan psiko-eğitim grubunda yer almıştır. Obezite Cerrahisi alanında gelişmiş olan Istanbul Bariatrics klinik merkezinde, ameliyat olmaya karar vermiş danışanlara ameliyat öncesi ve sonrası psikolojik destek vermek adına yapılan seanslarda bulunmuştur. 2018 yılında gönüllü olarak Hatay’a giderek bölgede yer alan Suriyeli sığınmacılara toplumsal destek sağlanmasıyla, eğitimcinin eğitimi programı kapsamıyla Pen Akademi ve İngiltere IOFC Derneği işbirliği ile saha çalışmasında bulunmuştur. Kurumsal ve örgütsel alanı deyimlemek amacı ile 2019 ylında Hayat Kimya şirketinde İnsan Kaynakları Eğitim biriminde proje sunumu ile 2 ay stajını tamamlamıştır. Şuan halen şirket bünyesinden olup, Hayat Kimya Global İnsan Kaynakları eğitim biriminde Uzman Yardımcısı olarak çalışmaktadır.

Psk. Seher SAV

ÖZGEÇMİŞ

1995 Adıyaman doğumlu olan Arş. Gör. Seher SAV, Çift anadal programı ile 2018 yılında  Üsküdar Üniversitesi Çocuk Gelişimi bölümünü (Tam burslu)  ve 2019 yılında  Üsküdar Üniversitesi Psikoloji bölümünü (Tam burslu) yüksek onur derecesi ile tamamlamıştır. 2019- 2020 yılları arasında Çocuk Gelişimci ve Psikolog olarak Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde özellikle velilere yönelik Psikososyal çalışmalarını yürütmüştür. 2020 yılında Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi bölümünde Araştırma Görevlisi olarak göreve başlamıştır. İlgilendiği akademik çalışma alanları arasında Bilişsel gelişim, çocuklarda kavram gelişimi, yazılım-insan etkileşimlerinin kavram gelişimine etkileri ve çocuklarda dil - düşünce süreçleri bulunmaktadır.