Atölye

Psikolojinin farklı alan ve konularında uzmanından bilgi almak isteyenler için düzenlenen atölyeler katılımcılara rahat bir öğrenme ortamı sunmaktadır.

Uzman

Konu

Prof. Dr. Nazan AYDIN

Sağlık Hizmetlerinin Değişen Dünyasında Kişilerarası Odaklı Yaklaşım

Dr. Öğr. Üyesi Asil ÖZDOĞRU

PSPP ile Uygulamalı İstatistik

Dr. Maria Claudia IONESCU

Communication in Groups (Eğitim dili İngilizce’dir)

Uzm. Psk. Arda COŞKUN

Sporda Performans Ölçümleri

Uzm. Psk. Çağla Tuğba SELVEROĞLU

Çocuğun Dönüşümünde Oyun Terapisi

Uzm. Psk. Derya GÜLTERLER

Değişen Anne Baba Çocuk İlişkileri

Kln. Psk. Cem BERBER

Otojenik Gevşeme Teknikleri

Psk. Betül KAYICI

Çocuk İhmali

Psk. Cansu YURTSEVEN

Neden İlişkilerimde Hep Aynı Şeyleri

Yaşıyorum?

Psk. Ezgi BAŞARAN

Geçmiş ve Gelecek Psikodrama

Psk. Sümeyye KOŞKULU

Dil Gelişiminde Rol Oynayan Çevresel Faktörler

Psk. Dan. Fatih YILMAZ

Aile Terapisinde Yapılandırılmış Müdahale Örnekleri: İmgelem, Sosyometrik Teknikler, Davranışsal Ödev, Paradox