Katılımcılar

Prof.Dr.SİREL KARAKAŞ

ÖZGEÇMİŞ

Prof. Dr. Sirel Karakaş 1942 yılında Zonguldak’ta doğdu. Ortaöğrenimini TED Ankara Kolejinde tamamladı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Bölümünden 1965-66 yılında Psikolojide Lisans Derecesi, 1971 yılında Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünden Deneysel Psikolojide Yüksek Lisans Derecesi, 1978 yılında aynı Üniversitenin Sağlık Bilimleri Enstitüsünden Biyofizikte Doktora Derecesi aldı.

1967-2007 yılları arasında Hacettepe Üniversitesinde öğretim elemanı olarak çalıştı (Yardımcı Doçent, 1982, Doçent: 1984, Profesör: 1989). 2009 yılında emekli oldu. Prof. Karakaş 2009’dan bu yana Hacettepe Üniversitesi KOSGEB Teknoloji Geliştirme Merkezi çalışmakta, araştırmalarını Araştırma-Geliştirme (AR-GE)olarak sürdürmektedir.

 

 

 

Prof.Dr.Hürol Fışıloğlu

ÖZGEÇMİŞ

Lise eğitimini T.E.D. Ankara Kolejinde tamamlayan Fışıloğlu, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji Bölümünde lisans eğitimini tamamladı. Ardından Boğaziçi Üniversitesinde Klinik Psikoloji yüksek lisans programını tamamlayan Fışıloğlu Fulbright Doktora Bursu ile State University of New York at Buffalo’da Danışma ve Eğitim Psikolojisi Bölümünde Danışman Eğitimi alanında doktorasını tamamladı.

Klinik psikoloji alanında 1998 yılında doçentlik ve 2005 yılında profesörlük ünvanını aldı.Fışıloğlu aynı zamanda 2005 tarihinde Avrupa Psikoterapi Birliği tarafından verilen Psikoterapist Sertifikasına sahiptir. Fışıloğlu 2016 yılında ODTÜ Psikoloji Bölümünden emekli oldu. Çalışmalarına kendi kurduğu ve direktörü olduğu İlişki Pusulası Aile Çalışmaları Enstitüsü’ünde devam etmektedir.

 

 

 

Prof.Dr.Nuray Karancı

ÖZGEÇMİŞ

Lise eğitimini T.E.D. Ankara Kolejinde tamamlayan Karancı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji Bölümünde lisans eğitimini şeref derecesi ile tamamladı. Ardından Londra Üniversitesinde Klinik Psikoloji yüksek lisans programını tamamlayan Karancı 1980 yılında doktora derecesini Hull Üniversitesinde “Sigara içmenin fizyolojik ve davranışsal etkileri: Sınıflandırma için implikasyonlar’’ isimli çalışmasıyla aldı. Alandaki çalışmalarıyla 1986 yılında doçentlik ve 1992 yılında profesörlük ünvanını aldı.

Araştırma alanları arasında afet ve travma özelinde bir çok çalışması bulunan Karancı, ‘Psikiyatrik ve tıbbi hastaların hastalıkları ile ilgili yaptıkları nedensel yüklemeler ve bu yüklemelerin depresyonla ilişkisi; Şizofrenik hastaların bakımverenleri: Duygu dışa vurumu, çıkarımlar, yükler ve sağlık görevlilerinden beklentiler.’ gibi konularla da ilgilenmiştir. Karancı bu sayısız araştırma projelerinin yanı sıra birçok ödüle de layık görüşmüştür. 1979 yılında British Psychological Society tarafından ‘Yılın Genç Psikoloğu’ seçilmiştir. Türk Psikologlar Derneği üyesidir. Prof. Dr. Nuray Karancı, 1980 yılından bu yana ODTÜ Psikoloji Bölümünde öğretim üyesidir.

 

Prof.Dr.Öget Öktem Tanör

ÖZGEÇMİŞ

1959 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Edebiyat Fakültesi'nde asistanlık yaptı. Uzmanlık eğitimini İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde tamamladı ve 1983 yılından itibaren bu kurumda çalışmaya başladı. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi (Çapa) Nöroloji Anabilim Dalı'nda kurduğu laboratuarda uzunca süre nöropsikolojik değerlendirme yaptı ve buradan emekli oldu.

Bir süre vakıf üniversitelerinde Fizyolojik Psikoloji, Nöropsikoloji, Bilişsel Nöropsikoloji adlarıyla ders verdi, eşzamanlı olarak da halen Çapa'da kendi adı verilen laboratuarda hasta görmeye devam etmektedir. Nöropsikoloji, nöropsikolojik değerlendirme, konuşma bozuklukları ve davranış nörolojisi ilgi alanlarıdır.Yayınlanmış üç kitabı, 21 kitap bölümü, yurt içi ve yurt dışı dergilerde yayınlanmış çok sayıda makalesi bulunmaktadır. Halen klinik değerlendirmelerini sürdürmekle birlikte Nöropsikoloji Derneği'ne de başkanlık yapmaktadır.

 

Prof.Dr.Zeynep Aycan

ÖZGEÇMİŞ

Koç Üniversitesi Endüstri ve Örgüt Psikolojisi alanında Profesör olarak görev yapmaktadır. Aynı zamanda Yüksek Lisans ve Doktora Programlarının bağlı olduğu Sosyal Bilimler Enstitüsü Direktörüdür. Aycan’ın yayınlanmış 5 kitabı ve çoğunluğu yabancı dilde 50’nin üzerinde bilimsel makale ve kitap bölümü vardır.Aycan’ın yurtiçi ve yurtdışı pek çok ödülü bulunmaktadır

En önemlileri arasında 2014 TÜBİTAK Bilim Ödülü bulunmaktadır. Türkiye Bilimler Akademisi’nden 2002 yılında Teşvik Ödülü ve 2004 yılında Seçkin Genç Bilim İnsanı Ödülü’ne layık görülmüştür. 2008 yılında Dünya Ekonomik Forumu tarafından Üstün Başarılı Genç Akademisyen seçilmiştir.2010’da Çin Halk Cumhuriyeti Renmin Üniversitesi Psikoloji Bölümü tarafından Fahri Profesör ünvanı verilmiştir.2013 yılında 2 önemli uluslararası bilim kuruluşundan bilime üstün hizmet ödülü almıştır.Bu yıl Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) üyeliğine kabul edilen Aycan, aynı zamanda Türk Psikologlar Derneği’nin İstanbul Şube Başkanlığı’nı yürütüyor.Aycan evli ve 15 yaşında bir erkek çocuk annesidir.

 

Yrd.Doç.Dr.Meltem Narter

ÖZGEÇMİŞ

1974 yılında doğdu. 1996’da İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü’nde lisansını, 1998’de İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Anabilim Dalı’nda yüksek lisansını tamamladı. 2002’de İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Anabilim Dalı’nda “Üniversite Gençlerinin Cumhuriyetçi Kimlik Tanımları” konulu doktora tezi ile doktor unvanını aldı. 1998-2004 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Psikoloji Bölümü Sosyal Psikoloji Anabilim Dalı’nda araştırma görevliliği, 2004-2008 yılları arasında aynı bölümde Yardımcı Doçent olarak görev yaptı. 2008-2014 yılları arasında İstanbul Aydın Üniversitesi Psikoloji Bölümü Sosyal Psikoloji Anabilim Dalı’nda Yardımcı Doçent olarak görev yaptı.

2002 yılında Kültür Bakanlığı Yayınlar Dairesi Başkanlığının düzenlemiş olduğu “Gençliğin Gözüyle Cumhuriyet” konulu araştırma yazı yarışmasında, “Üniversite Gençlerinin Cumhuriyetçi Kimlik Tanımları” isimli araştırma ile ikincilik ödülü almıştır. İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenen “Türkiye’de Psikanalizin Sosyal Temsilleri” adlı çalışmasını 2008'de tamamlanmış ve bu çalışma üzerine kaleme aldığı, 2012 yılında yayınlanan aynı adlı kitabı İstanbul Psikanaliz Derneği tarafından 2012 Psikanaliz Yazıları başarı ödülüne layık görülmüştür. İngilizce bilen Narter, halen Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Psikoloji Bölümü Öğretim üyesidir. Ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlanmış makaleleri ve kongre sunumları bulunmaktadır. Akademik ilgi alanları arasında; Sosyal temsiller, kimlik, niteliksel yöntemler ve sinema bulunmaktadır.

 

Yrd.Doç.Dr. Çiğdem Yavuz Güler

ÖZGEÇMİŞ

Yrd. Doç. Dr. Çiğdem Yavuz Güler, 2003 yılında Ankara Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümünden mezun olmuş, 2006 yılında İstanbul Üniversitesi Eğitim Bilimleri Anabilim dalında yüksek lisans eğitiminin ardından 2013 yılında doktora eğitimini “Öğretmen adaylarını ailelerle çalışmaya hazırlama: Bir müfredat programı önerisi” başlıklı teziyle İstanbul Üniversitesi Eğitimde Psikolojik Hizmetler Anabilim dalında tamamlamıştır. İstanbul Aile ve Evlilik Terapileri Enstitüsü tarafından verilen EFTA-TIC (Avrupa Aile Terapisi Derneği Eğitim Birimi) tarafından onaylı 500 saatlik Aile ve Çift Terapisi Eğitimini ve Uludağ Üniversitesi tarafından sertifikalandırılan 240 saatlik Sanat Terapisi ve Yaratıcılık Eğitimini tamamlamıştır. 10 yılı aşkın süreyle Milli Eğitim Bakanlığı’ndaki görevinin yanı sıra Psikolojik Danışma Merkezleri ile Aile Danışma Merkezlerinde yetişkin, çift ve ailelerle psikoterapi hizmetlerini yürütmüştür.

Akademik görevinin yanı sıra aile ve çift terapisti olarak yetişkin, aile ve çiftlere psikoterapi ve alanda çalışan uzmanlara süpervizyon hizmeti vermeye devam etmektedir.Bilimsel çalışmalarını aile dinamikleri, aile ve çift terapileri, romantik ilişki, psikoterapi, psikolojik danışmanlık, sanat terapisi konuları oluşturmaktadır. Akademik çalışmaları arasında, ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makaleleri ile ulusal kongre ve sempozyumlarda sunulan bildirileri bulunmaktadır. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği ve Aile ve Evlilik Terapileri Derneği üyesidir.

Yrd. Doç. Dr. Öznur Öncül

ÖZGEÇMİŞ

Yrd. Doç. Dr. Öznur Öncül, lisans eğitimini ODTÜ Psikoloji Bölümü’nde, yüksek lisans ve doktora eğitimlerini de yine ODTÜ Psikoloji Bölümü’nde, Klinik Psikoloji alanında tamamlamıştır. Yüksek lisans ve doktora tez çalışmalarını, klinik psikolojinin adli konulara uygulanması olarak tanımlanan adli klinik psikoloji alanında yapmıştır.

Yrd. Doç. Dr. Öznur Öncül, bu alanda araştırmalar yapmak üzere 2013 yılında misafir araştırmacı olarak University of Birmingham, School of Psychology, Centre for Forensic and Criminological Psychology (Birmingham Üniversitesi, Psikoloji Bölümü, Adli ve Kriminolojik Psikoloji Merkezi)’nde bulunmuştur. Yazarın ilgilendiği araştırma konuları, suç davranışının meşrulaştırılması, suç davranışını destekleyen düşünce yapıları, suça sürüklenen çocuklar ve suç yaşantısının terk edilmesi psikolojisidir. Yrd. Doç. Dr. Öznur Öncül halen Bülent Ecevit Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.