Atölye

Konu Uzman
Sanat Terapisi Öğr. Gör. Volkan DEMİR
Psikolojik ve Kriminolojik Profilleme Arş. Gör. Betül ÇELEBİ DAĞ
Yaratıcı Drama Destekli Grup Psikoterapisinde Psikolojik Sağlamlık Uzm. Psk. Dan. Deniz SEVİMLİ
Masal Anlatıcılığı Uzm. Psk. Beyza ÖZÇELİK
Havacılık Psikolojisi Psk. Mehmet Ali ERKUŞ